Onze diensten

Duizendknoop bestrijding

Japanse Duizendknoop De Japanse duizendknoop is een woekeraar; minuscule deeltjes zorgen voor verspreiding van de duizendknoop De stengels van de duizendknoop veroorzaken schade aan infrastructuur, gebouwen en leidingen Verspreiding van de Japanse duizendknoop gaat wereldwijd razendsnel Er is nog geen effectieve bestrijdingsmethode gevonden. Tot nu… Bestrijding Japanse Duizendknoop

Eikenprocessierups totaalzorg

Groencollectief Nederland heeft jarenlange kennis en ervaring op het gebied van monitoring, preventieve en curatieve bestrijding van eikenprocessierups. Deze kennis is nu gebundeld in één totaalconcept met een landelijke dekking: Eikenprocessierups Totaalzorg. Met dit concept adviseren wij gemeenten, bedrijven, instellingen en particulieren in heel Nederland. Eikenprocessierups Totaalzorg heeft de kennis en het materieel in huis…

Burgerparticipatie

De participatiemaatschappij is een feit. Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid. Wij als Groencollectief Nederland hebben dit altijd benaderd als een uitdaging en samenwerking met burgers is voor ons vanzelfsprekend. In samenspraak met stakeholders een project vormgeven en uiteindelijk gezamenlijk realiseren leidt tot bijzondere successen. Zo hebben partners van…

Klimaatadaptie

Steeds vaker worden we geconfronteerd met extreme weersomstandigheden als gevolg van een veranderend klimaat. Doordat het klimaat verandert krijgen we steeds vaker te maken met windhozen, hevige stortbuien, extreme hagelbuien en ondervinden we steeds vaker de problemen van “hitte eilanden” in de stedelijke omgeving. Het anticiperen hierop, ofwel het klimaatbestendig maken van onze omgeving door…

Social Return

Social Return on Investment: een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de invoering van de Participatiewet wordt er op landelijke schaal invulling gegeven aan deze vorm van werkgelegenheid. Voor Groencollectief Nederland is dit een vanzelfsprekendheid. Al onze partners zijn opgericht als familiebedrijven en daarbij is er altijd ruimte…

Geografisch informatiesysteem

Op basis van GPS-metingen worden bestaande onderhoudsobjecten precies ingemeten. Deze meetgegevens worden verwerkt tot kaartmateriaal en desgewenst koppelen de partners van Groencollectief Nederland dit aan specifieke beheergroepen. Zo ontstaat er voor u een beheerkaart op maat. Al uw objecten gemakkelijk en overzichtelijk op tekening en direct zicht op uw te beheren arealen. Kortom: meten is weten. Middels GPS-metingen…

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Vanzelfsprekend stonden de partners van Groencollectief Nederland vooraan bij de implementatie van de CO2-prestatieladder. Binnen hun eigen organisaties hebben de partners van Groencollectief Nederland, inzichtelijk gemaakt welke carbon-footprint zij vertegenwoordigen. Een Carbon-footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik…

Natuurwetgeving

De bedrijfsactiviteiten van Groencollectief Nederland zorgen voor een stroom groenafval. Dit groenafval wordt ingenomen en verwerkt tot groencompost dat wij verwerken in onze eigen projecten. Vanuit deze verwerking van groenafval heeft Groencollectief Nederland in samenwerking met een partner een plantgatverbeteraar Bodemvitaal ontwikkelt. Bodemvitaal bestaat uit volledig gerecycled materiaal. Er hoeft dus geen veenontginning voor plaats te vinden…

Natuurlijk spelen

Ruim 80% van de kinderen wordt vrolijk van vrij buitenspelen. En ondertussen leggen ze een stevige basis voor de rest van hun leven. Onderzoek toont aan dat kinderen die veel buitenspelen en bewegen, gezonder en evenwichtiger op kunnen groeien. Van buitenspelen worden kinderen niet alleen gezonder, maar ook slimmer en socialer.   Bij natuurlijk spelen…

Biodiversiteit en ecologie

Het leven op aarde kent vele variaties. Of het nu gaat om de kleinste bacteriën, schimmels en planten of de grootste dieren, de tropische regenwouden of de Nederlandse weilanden, elke levensvorm, elk ecosysteem en elke genetische variatie is uniek en onvervangbaar. Deze grote verscheidenheid noemen we biodiversiteit. In een maatschappij waarin ‘groen denken en handelen’…