Biodiversiteit en ecologie

Het leven op aarde kent vele variaties. Of het nu gaat om de kleinste bacteriën, schimmels en planten of de grootste dieren, de tropische regenwouden of de Nederlandse weilanden, elke levensvorm, elk ecosysteem en elke genetische variatie is uniek en onvervangbaar. Deze grote verscheidenheid noemen we biodiversiteit.

In een maatschappij waarin ‘groen denken en handelen’ steeds hoger op de bestuurlijke agenda staat, adviseert Groencollectief Nederland haar opdrachtgevers op het gebied van ecologische vraagstukken. Dit deskundige advies kan bestaan uit een natuurtoets met conclusies en praktische aanbevelingen of het ontwerpen van een natuurleertuin voor een basisschool.

Groencollectief Nederland biedt opdrachtgevers een totaalconcept van ontwerp, advies, uitvoering en onderhoud. Plannen worden hierdoor vertaald in de juiste realisatie en beheer. Desgewenst adviseren wij binnen deze plannen het toepassen van elementen of materialen die de biodiversiteit versterken, zoals het gebruik van autochtoon plantmateriaal. Vanuit deze overtuiging, en vanuit de wensen en eisen van de belanghebbenden zoekt Groencollectief Nederland naar gepaste oplossingen die de biodiversiteit stimuleren en het milieu niet onnodig belasten.

Neem contact op met de adviseur in uw regio