GROND

Circulaire opwaardering

Vrijgekomen grond opwaarderen voor het inrichten van een duurzame groeiplaats

Het kwalitatief toetsen van vrijkomende grond door middel van een bodemanalyse heeft een absolute meerwaarde. Op deze manier kan de grond worden onderzocht op wat er nodig is om deze te optimaliseren voor toepassing in een duurzaam ingerichte groeiplaats.

Het basisproduct voor het opwaarderen is kwalitatief goede compost. Deze Compost is geproduceerd uit groenafval, welke op deze manier een nieuw leven krijgt.

De vastlegging van koolstof in taaie humusketens gebeurt tijdens het composteerproces. Dit voorkomt dat het grootste gedeelte van de koolstof als CO2 in de atmosfeer terecht komt.

Naast dat dit een effectieve strategie is in de strijd tegen de klimaatverandering, worden door toepassing van deze compost in de bodem allerlei voordelen ervaren.

Het op de juiste manier verhogen van het humusgehalte draagt bij aan de waterbuffering van de groeiplaats, waardoor de beplanting minder kwetsbaar wordt voor verdroging, maar men zal ook minder wateroverlast ervaren, omdat de infiltratiecapaciteit van de bodem verhoogd wordt.

Humus in de bodem verbetert de vruchtbaarheid van de bodem, het water regulerend vermogen en vermindert de uitspoeling van nutriënten.

 

Door toevoegingen van compost met meststoffen op maat wordt het humusgehalte op het gewenste peil gebracht en voedingselementen in de juiste verhouding gebracht. De lokaal vrijgekomen grond wordt na een opwaarderingsstap dus weer lokaal toegepast.

Door de vrijgekomen gebiedseigen grond op te waarderen worden transportkosten geminimaliseerd, omdat er geen grond meer afgevoerd en ook niet aangevoerd hoeft te worden. Deze methode bespaart kosten én CO2 uitstoot.

Schermafbeelding 2022-05-04 om 00.35.34