CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Vanzelfsprekend stonden de partners van Groencollectief Nederland vooraan bij de implementatie van de CO2-prestatieladder.

Binnen hun eigen organisaties hebben de partners van Groencollectief Nederland, inzichtelijk gemaakt welke carbon-footprint zij vertegenwoordigen. Een Carbon-footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming, etc.

Om het kennisniveau op peil te houden organiseert Groencollectief Nederland periodiek brainstormsessies om kennis te delen en nieuwe initiatieven op het gebied van CO2-reductie te initiëren.

Het certificeringsproces heeft ertoe geleid dat de partners afzonderlijk CO2 reducerende maatregelen hebben doorgevoerd. Hierbij valt te denken aan:

  • Toepassen schonere brandstof
  • Toepassen van groene energie
  • Creëren bewustwording bij werknemers middels het verzorgen van cursussen

Neem contact op met de adviseur in uw regio