Klimaatadaptie

Steeds vaker worden we geconfronteerd met extreme weersomstandigheden als gevolg van een veranderend klimaat. Doordat het klimaat verandert krijgen we steeds vaker te maken met windhozen, hevige stortbuien, extreme hagelbuien en ondervinden we steeds vaker de problemen van "hitte eilanden" in de stedelijke omgeving. Het anticiperen hierop, ofwel het klimaatbestendig maken van onze omgeving door een andere inrichting van de buitenruimte, noemen we klimaatadaptie.

Wat kunt u doen aan klimaatadaptie?

Door verharde oppervlakten te beperken of te vervangen door halfverharding (grind) ontstaat natuurlijke infiltratie van hemelwater. Zo wordt ons rioolstelsel minder belast en ontstaat minder wateroverlast in een stedelijke omgeving. Door grind in plaats van elementverharding toe te passen kan er meer hemelwater infiltreren, maar nog beter is het toepassen van beplanting. De beplante oppervlakten infiltreren ook makkelijk hemelwater en verdampen tevens ook nog het nodige water. Dit verdampen zorgt op zijn beurt voor natuurlijke verkoeling in de stad. De beplanting vervult dus meerdere functies die de nadelige gevolgen van klimaatverandering kunnen opvangen.

Ook in onze eigen tuin kunnen we op een vrij eenvoudige wijze bijdragen aan klimaatadaptie:

  • Afkoppelen hemelwaterafvoer van het riool en ter plaatse laten infiltreren of opvangen in een regenton;
  • Verharding vervagen door gras of beplanting (of door grind);
  • Aanleg geveltuintjes;
  • Aanleg groendak.

Het tegengaan van klimaatsveranderingen begint met een duurzame leefwijze. Het beperken van CO2-uitstoot vormt hierin een belangrijke rol. Zo dragen alledaagse zaken als groene energie en scheiden van afval bij tot het terugdringen van het klimaatprobleem.

Duurzaam met CO2-prestatieladder

De deelnemende partners van Groencollectief Nederland zijn gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder. Deze certificering zorgt ervoor dat medewerkers van de bedrijven bewust worden van de CO2-uitstoot en committeren zich ertoe deze CO2-uitstoot op proactieve wijze te verminderen.

Integrale aanpak

Bij het klimaatbestendig inrichten van de buitenruimte dienen we niet voorbij te gaan aan andere functies van de ruimte zoals mobiliteit, veiligheid, gezondheid en biodiversiteit, etc. Door een integrale aanpak, ofwel door functies te stapelen, kunnen we complexe vraagstukken pragmatisch uitwerken worden voor elke voorkomende situatie. Eens te meer zal blijken dat groen de verbindende factor tussen de diverse functies zal vormen. Berekeningen hebben reeds uitgewezen dat over 25 jaar een middelgrote stad in Nederland tientallen miljoenen euro’s zal moeten investeren wanneer er niet direct begonnen wordt aan constructieve klimaatadaptie.

Neem contact op met de adviseur in uw regio