Burgerparticipatie

De participatiemaatschappij is een feit. Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid. Wij als Groencollectief Nederland hebben dit altijd benaderd als een uitdaging en samenwerking met burgers is voor ons vanzelfsprekend.

In samenspraak met stakeholders een project vormgeven en uiteindelijk gezamenlijk realiseren leidt tot bijzondere successen. Zo hebben partners van Groencollectief Nederland diverse schoolpleinen en plantsoenen weten te realiseren alsook de uitvoer van natuur beherende werkzaamheden.

Neem contact op met de adviseur in uw regio