Soiltech

Met Soiltech haal je het maximale uit jouw teelt

Soiltech is een bedrijf met ambitie! Wij zijn specialist in het ontwikkelen, produceren en vermarkten van speciality meststoffen en biostimulanten. De eisen ten aanzien van voedselproductie worden steeds strenger en dus zoekt de teler doorlopend naar (technologische) verbeteringen van het teeltproces. Soiltech kan en wil daar graag een bijdrage aan leveren. Dagelijks zijn wij bezig het geheim van uiteenlopende plantprocessen te ontrafelen: welke stoffen en/of factoren zijn van invloed op de uiteindelijke gewasopbrengst? Op basis van grondige proefnemingen en daaruit opgedane inzichten ontwikkelen en produceren wij onze producten. Die maken het telers mogelijk een zo vitaal en sterk mogelijk gewas te telen, met optimale opbrengst.

Onze uitgebreide R&D afdeling werkt intensief aan het ontwikkelen en testen van speciality meststoffen en biostimulanten. Tijdens de ontwikkeling ligt de focus op het gebruiksgemak van het product en opbrengstverhoging van het gewas, zodat toeleverancier en eindgebruiker er op kunnen vertrouwen dat het product doet wat we beloven.