Inrichting recreatiegebied

Relatie

Groencollectief Nederland heeft in opdracht van Gemeente Westland de (groene) inrichting verzorgd van een voormalig tuinbouwgebied.

Wens

Rust en ruimte creëren voor de bezoekers en omwonenden van deze (woon)bestemming. Middels het integreren van fietspaden en wandelroutes in de natuur, ontstaat een aantrekkelijk recreatiegebied. Ontspannen in de natuur….nu heel dichtbij.

Resultaat

Voor het bewateren van onze planten maken we gebruik van het opgevangen regenwater uit een collectieve waterplas.

Dit water gebruiken we voor ons gesloten teeltsysteem. Het teveel aan gietwater dat niet wordt opgenomen door de planten wordt hergebruikt. Dit herbruikbare water wordt gedesinfecteerd door een UV-filter om verspreiding van potenti le ziekten in de planten te voorkomen en opgeslagen in onze buitensilo. Door gebruik te maken van deze methodes verspillen we geen water en verkleinen we onze watervoetafdruk.