Oase

Building green

Wij willen meehelpen aan een betere wereld. Daarom hebben we een aantal MVO doelen opgenomen in onze

bedrijfsstrategieën, doelen en processen.

We werken met verschillende klimaatzones in onze kassen. Op deze manier verspillen we geen energie. De klimaatzones

voor de jonge planten worden verwarmd met energie uit een duurzame energiemix. Hiervoor zijn we partner

van tuinbouwgebied NEXTgarden; een collectief energiecluster. Samen zetten we ons in voor een klimaatneutraal

tuinbouwgebied. Wind- en zonne-energie, opslag van energie en de aansluiting van het gebied op het ambitieuze

warmtenet zijn mooie initiatieven.

Groene energie

Wij willen meehelpen aan een betere wereld. Daarom hebben we een aantal MVO doelen opgenomen in onze

bedrijfsstrategieën, doelen en processen.

 

We werken met verschillende klimaatzones in onze kassen. Op deze manier verspillen we geen energie. De klimaatzones

voor de jonge planten worden verwarmd met energie uit een duurzame energiemix. Hiervoor zijn we partner

van tuinbouwgebied NEXTgarden; een collectief energiecluster. Samen zetten we ons in voor een klimaatneutraal

tuinbouwgebied. Wind- en zonne-energie, opslag van energie en de aansluiting van het gebied op het ambitieuze

warmtenet zijn mooie initiatieven.

 

Bewateringssystemen

Voor het bewateren van onze planten maken we gebruik van het opgevangen regenwater uit een collectieve waterplas.

Dit water gebruiken we voor ons gesloten teeltsysteem. Het teveel aan gietwater dat niet wordt opgenomen door

de planten wordt hergebruikt. Dit herbruikbare water wordt gedesinfecteerd door een UV-filter om verspreiding van

potenti le ziekten in de planten te voorkomen en opgeslagen in onze buitensilo. Door gebruik te maken van deze

methodes verspillen we geen water en verkleinen we onze watervoetafdruk.

Natuurlijke bestrijdingsmiddelen

Voor het bewateren van onze planten maken we gebruik van het opgevangen regenwater uit een collectieve waterplas.

Dit water gebruiken we voor ons gesloten teeltsysteem. Het teveel aan gietwater dat niet wordt opgenomen door

de planten wordt hergebruikt. Dit herbruikbare water wordt gedesinfecteerd door een UV-filter om verspreiding van

potenti le ziekten in de planten te voorkomen en opgeslagen in onze buitensilo. Door gebruik te maken van deze

methodes verspillen we geen water en verkleinen we onze watervoetafdruk.

In onze kas maken we gebruik van biologische bestrijding. Dit betekent dat schadelijke beestjes worden bestreden

met hun natuurlijke vijanden. De middelen die we gebruiken zijn getest op veiligheid, effectiviteit en brengen geen

schade aan het milieu.

Sociale werkplaats

Ondernemen met een maatschappelijke missie is een van onze doelen. Onze kas biedt daarom werkgelegenheid aan

ruim 200 collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt. De competenties van mensen worden hier centraal gesteld

voor het vinden van een passende en zo regulier mogelijke werkplek.

Biodiversiteit

Al onze producten (outdoor) dragen bij aan de biodiversiteit in de omgeving. De wereld kan niet zonder biodiversiteit.

Soorten planten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, bestuiving van planten, schoon

water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat.