Nophadrain

Smart green roof systems!

Slimme en innovatieve groendaksystemen ontwikkelen en produceren, dat is iets waar Nophadrain zich al meer dan 30 jaar mee bezig houdt. Door gebruik te maken van innovatieve en hoogwaardige materialen kunnen wij als Nophadrain goed inspelen op de behoeftes vanuit de markt. Ook voor de inzending van Groencollectief Nederland hebben wij door het gebruik van deze innovatieve materialen in kunnen spelen op de slogan “Practice what you preach” die Groencollectief voor deze inzending op de Floriade 2022 hanteert.

Voor de inzending van Groencollectief is ons gevraagd om een groendaksysteem te leveren/ creëren met een weelderige vegetatie die op een lichte dakconstructie met een helling van ca. 7 graden kan worden toegepast.

Op het paviljoen ligt een extensief lichtgewicht groendaksysteem met Vegetatiematten Sedum-Kruiden. De opbouw ziet er als volgt uit:

nophadrain-illustratie-1-1

Voordelen

 • ND Vegetatiemat Sedum-Kruiden
 • ND DGS-E Substraat Extensief
 • ND SM-50Substraatplaat
 • ND X20 Drainagesysteem
 • Dakconstructie met wortelwerend dakbedekkingssysteem

Op het bijenhotel is gekozen voor een zwaarder groendaksysteem waarbij de vegetatie zich ook meer zelf kan ontwikkelen. De opbouw is hier als volgt:

nophadrain-illustratie-2
 • ND Plugplanten Sedum en ND Plugplanten Kruiden
 • ND DGS-E-Substraat Extensief
 • ND 5+1 Drainagesysteem
 • Dakconstructie met wortelwerend dakbedekkingssysteem

In tegenstelling tot de standaard Sedumdaken hebben deze toegepaste systemen een hogere (bio)diversiteit (soortenrijkdom). Hierdoor zijn deze daken interessanter voor bijen vlinders en andere kleine insecten. Daarnaast zorgt de hogere vegetatie voor meer beschutting waardoor ook vogels en/of kleine zoogdieren de daken bezoeken en soms zelfs gebruiken als nestgelegenheid. Met name door het gebruik van de ND SM-50 Substraatplaten in combinatie met een dun laagje substraat kan er op lichte dakconstructies toch een groendak gerealiseerd worden met een (bio)diversere vegetatie.

De voordelen:

Groendaken zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk in populariteit gestegen. Logisch, want inmiddels zijn de voordelen van groendaken volop bewezen:

 • De vegetatie en de vegetatiedragende laag houdt het regenwater vast en zorgt voor een vertraagde afvoer van het regenwater. Hierdoor worden de riolen niet in één keer belast met een grote hoeveelheid water tijdens piekbuien.
 • Groendaken zorgen voor de biodiversiteit en creëren een leefomgeving voor diverse dieren en insecten.
 • Een Sedumdak zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit doordat fijnstof en CO2-worden opgenomen.
 • Groendaken verhogen de levensduur van de dakbedekking.
 • Groendaken gaan onder andere het hitte-eilandeffect tegen. In tegenstelling tot betonnen daken zetten groendaken de zonne-energie niet volledig om in warmte-energie, daarnaast wordt er door de verdamping waterdamp geproduceerd. Dit zorgt voor een verkoelend effect op de omgeving en ook omgevingsgeluiden worden gedempt door de vegetatie.
 • Werken en leven in een groene omgeving heeft voor de mens een ontspannende werking en zorgt voor minder stress en meer rust door haar natuurlijke uitstraling.
 • Een groendak past beter in het landschap en ziet het ook mooier uit dan een zwart dak.
 • Met de combinatie van een groendak met zonnepanelen wordt de energie efficiënter omgezet en hebben de zonnepanelen een hoger rendement.