New Urban Standard

Water als waardevol goed voor de stad en zijn bewoners

Na ruim twintig jaar actief te zijn op het gebied van (hemel)waterbeheer in het stedelijk gebied besloten Tree Ground Solutions (TGS) en Drain Products Europe (DPE) begin dit jaar hun krachten te bundelen. Onder de naam New Urban Standard trekken zij vanaf heden samen op met als missie bewustwording te creëren voor de waarde van water en gezond groen binnen het stedelijk gebied. De gevolgen van  klimaatverandering en de toename van mensen die zich naar het stedelijk gebied verplaatsen vragen om een andere, toekomstbestendige manier van stedelijke inrichting en multifunctioneel gebruik van ruimte.

Geïnspireerd door de natuur ontwikkelt New Urban Standard producten en systemen waarbij water wordt gezien als fundamenteel onderdeel van de oplossing. Gezond groen is noodzakelijk voor een prettig leefklimaat en dit is simpelweg onmogelijk zonder voldoende “blauw”. We voorkomen dat water tijdens hevige regenval wordt afgevoerd terwijl het in periodes van droogte juist goed gebruikt kan worden. Dit doen wij onder andere bij stadsbomen, op Blauw-Groene daken, onder fietspaden, maar bijvoorbeeld ook onder sportvelden en straten.

New Urban Standard oplossingen op de Floriade in Almere

Regenwater vasthouden en hergebruiken op het dak en in een raingarden

Door regenwater op te vangen op het dak ontzien we het riool en kan het worden ingezet voor plantirrigatie. Op deze manier creëren we ’s zomers middels plantverdamping een koelend oppervlakte in plaats van warmtebron. Voldoende watervoorraad in het systeem zorgt daarbij voor optimale plantgroei, wat biodiversiteit stimuleert. Wanneer het systeem volledig is gevuld, kan het resterende water worden gebruikt in groeiplaatsen voor bomen of bijvoorbeeld voor een raingarden. Zowel het dak als de raingarden zijn zichtbaar in de Floriade tuin en zijn voorzien van het Permavoid Capillair Irrigatie systeem. Dit systeem bestaat uit een waterbergende fundering gemaakt van volledig gerecycled materiaal met daarin capillaire kollommen. Wanneer de beplanting erom vraagt, zorgen deze kolommen voor verticaal watertransport waardoor het opgeslagen water in de fundering automatisch naar de leeflaag wordt getransporteerd en beschikbaar is voor de beplanting. Wanneer het systeem op het dak volledig gevuld is met water, wordt dit overgeheveld naar de raingarden. Op deze manier gaat er geen water verloren en is het mogelijk om het rioolsysteem volledig te ontlasten en groen optimaal te voorzien van water, zodat het optimaal kan presteren voor omwonenden.

gieter-floriade--1

Groeiplaatsen voor stadsbomen

Ook is het mogelijk om water vanaf daken, zowel intensief als extensief, rechtstreeks naar groeiplaatsen van bomen te laten lopen. In de groene kamer zijn er twee boombakken ingericht om inzicht te geven in hoe een boomgroeiplaats er onder de grond uit ziet. Eén groeiplaats symboliseert een boomborder. Het regenwater wordt opgevangen in het Permavoid Capillair Systeem waardoor de border middels passieve irrigatie automatisch wordt geïrrigeerd. De tweede groeiplaats symboliseert een boom in verharding. Met de Passieve Irrigatie Constructie en daarboven een tweede maaiveld constructie middels de Permavoid  Sandwich Constructie imiteren we een bosbodem.