Boomtechnisch advies

Bomen zijn de dragers van groene structuren in onze stedelijke omgeving. De mens beseft zich de laatste jaren terdege dat bomen een positieve uitwerking hebben op onze leefomgeving en gemoedstoestand. Naast het produceren van zuurstof dragen bomen bij aan verkoeling in de stad en leggen fijnstof vast. Ook hebben bomen een bewezen gunstig effect op de waardevermeerdering van onroerend goed. Kortom, redenen genoeg om zorgvuldig om te gaan met bomen.

Groencollectief Nederland beschikt over Boomtechnisch adviseurs (European Tree Technician) als ook boomverzorgers (European Tree Worker). We adviseren op standplaatsniveau en bij onderhoudsmaatregelen. Deze combinatie stelt ons in staat om praktische kennis te vertalen naar een pragmatisch en werkbaar adviesrapport. Wij brengen onderstaande adviezen uit:

  • BEA (Boom Effect Analyse)
  • VTA (Visual Tree Assessment)
  • Boombeschermingsplan
  • Standplaatsverbetering
  • Groeiplaatsinrichting

Neem contact op met de adviseur in uw regio