Bomen bij het groene huis

CNME Amersfoort (Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie) is een prettige samenwerking gestart met Groencollectief Nederland. Voor Het Groene Huis (onderdeel van CNME), wordt de buitenruimte voorzien van een nieuwe groene uitstraling.

Wens

In de voormalige situatie stonden de bomen in een struweel. In de nieuwe situatie kleden zij de entree van het gebouw aan. De aanwezige bomen hebben al een stevig formaat. Hierdoor is er gekozen om de nieuwe bomen ook in grotere maten aan te brengen. Het gaat hierbij om maten tussen de 28 en 35 cm omtrek. Door diverse soorten toe te passen breidt de diversiteit aan bomen uit bij Het Groene Huis.

Resultaat

De meerwaarde van dit project is het feit dat de beplanting en de verharding zowel een esthetisch als educatief doel hebben. Zo zijn er beton- en puinpaden aanwezig. Tevens is er gebruik gemaakt van Graustabiel (een ongebonden verharding) en zijn de klinkers uit de voormalige situatie hergebruikt.

image