Bodemverbetering

De bedrijfsactiviteiten van Groencollectief Nederland zorgen voor een stroom groenafval. Dit groenafval wordt ingenomen en verwerkt tot groencompost dat wij verwerken in onze eigen projecten. Vanuit deze verwerking van groenafval heeft Groencollectief Nederland in samenwerking met een partner een plantgatverbeteraar Bodemvitaal ontwikkelt. Bodemvitaal bestaat uit volledig gerecycled materiaal. Er hoeft dus geen veenontginning voor plaats te vinden wat ervoor zorgt dat er veel minder CO2 vrijkomt dan bij plantgatverbeteraars waarbij het hoofdbestanddeel bestaat uit veen.

 

Naast de verwerking van groenafval, beschikken enkele partners van Groencollectief Nederland ook over een grondbank. Een plaats waar partijen tijdelijk grond kunnen opslaan. Volgens meest recente wet- en regelgeving worden grondstromen ingenomen, eventueel verwerkt en/of weer uitgeleverd.

 

Neem contact op met de adviseur in uw regio