Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van plantsoenen, parken en ander openbaar groen behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Wij verzorgen het totale pakket: van beplanting tot snoeiwerkzaamheden en van onkruid- en ziektebestrijding tot het zaaien en maaien van grasvelden en gazons, het steken van graskanten, onderhoud aan waterpartijen, schoffelen, wieden en harken, knippen van hagen en het verzorgen van bomen. Dit doen wij op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier.