Op het gebied van natuurwetgeving is Groencollectief Nederland toonaangevend. Groencollectief Nederland was een van de eerste organisaties die een 8-tal fauna-controleurs heeft opgeleid.

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet is een samenvoeging van een drietal wetten te weten:

  • Flora- en faunawet;
  • Natuurbeschermingswet;
  • Boswet.

De controleurs en inspecteurs zijn gecertificeerd volgens de richtlijnen van de gedragscodes opgesteld door Stadswerk. De certificering waarborgt de wettelijke vereiste deskundigheid waarmee inventarisaties dienen te worden uitgevoerd. Naast het inventariseren van fauna biedt Groencollectief Nederland advies op maat. Zo kunt u bij ons terecht voor onder andere:

  • Quick-scan beschermde flora en fauna;
  • Soortspecifiekonderzoek (bijv. vleermuisonderzoek, beveronderzoek etc.);
  • Monitoringen van flora en fauna.

Met Groencollectief Nederland beperkt u risico’s op overtredingen van natuurwetgeving. U treft in ons een betrokken partner die werkt conform wet- en regelgeving. Meer weten over onze aanpak en werkwijze op het gebied van natuurwetgeving?

Neem contact op met de adviseur in uw regio